EVN đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi đến các đơn vị thành viên yêu cầu đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công nhân EVNCPC tăng cường kiểm tra đảm bảo điện dịp lễ Tết.

Cụ thể, EVN yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng…

Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố, trong các ngày lễ Noel từ 0 giờ ngày 24-12 đến hết 24 giờ ngày 25-12-2023; Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 30-12-2023 đến hết 24 giờ ngày 1-1-2024; Tết Nguyên đán năm 2024 từ 0 giờ ngày 8-2-2024 (tức ngày 29 Tết) đến hết 24 giờ ngày 14-2-2024 (tức ngày mùng 5 Tết).

Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày lễ, Tết. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng ứng trực trong dịp lễ, Tết; lưu ý thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng địa phương và chỉ đạo của EVN.

Các Tổng công ty Phát điện, Công ty Phát điện trực thuộc Tập đoàn, đảm bảo sẵn sàng các tổ máy, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; Phối hợp chặt chẽ với các cấp có thẩm quyền, các địa phương để khai thác tối ưu, tiết kiệm lượng nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân.

Kiểm tra lưới điện truyền tải.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tăng cường kiểm tra, xử lý những tồn tại của các thiết bị đường dây, trạm biến áp, đặc biệt các trạm biến áp, đường dây vận hành tải cao. Bổ sung thêm lực lượng tuần tra dọc tuyến 500 kV, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết; Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến dây. Trong đó lưu ý ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn tuyến dây; Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án lưới điện yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ công trình, không thi công các hạng mục phải cắt điện trong dịp Lễ, Tết.

Các Tổng công ty Điện lực kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp Lễ, Tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết năm 2024; Lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch; Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến; Chỉ đạo Điều độ Công ty Điện lực tỉnh/thành phố dự báo phụ tải, tính toán phương thức vận hành hệ thống điện, kế hoạch huy động điện mặt trời mái nhà và kế hoạch vận hành tụ bù trung, hạ áp cho từng Điện lực nhằm ngăn ngừa điện áp tăng cao, hạn chế tối đa tình trạng phát ngược công suất phản kháng vào lưới điện truyền tải trong thời gian phụ tải giảm thấp. Gửi kế hoạch cắt tụ bù trước ngày 02/02/2024 về các Trung tâm Điều độ HTĐ miền để theo dõi, phối hợp vận hành; Chỉ đạo Công ty Lưới điện cao thế, các Công ty Điện lực thực hiện nghiêm Quy trình Điều độ, vận hành hệ thống điện; tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp Điều độ, thực hiện nghiêm việc huy động điện mặt trời mái nhà.

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và tin cậy trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; Thông báo cho các đơn vị phát điện ngoài Tập đoàn chuẩn bị đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động; Phối hợp với các Công ty Điện lực, Công ty Truyền tải điện và các Công ty Phát điện vận hành hợp lý tụ bù, kháng bù và chế độ các tổ máy đảm bảo chất lượng điện áp trên hệ thống điện. Trong đó, lưu ý dự báo phụ tải Tết Nguyên Đán năm 2024 và vận hành trong điều kiện hệ thống điện có tỉ lệ nguồn năng lượng tái tạo xâm nhập cao.

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra, đảm bảo hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc phục vụ điều hành hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động thông suốt, liên tục, ổn định. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin; Làm việc và phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đảm bảo các đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và thông tin liên lạc trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2024.

Các đơn vị báo cáo tổng hợp chi tiết tình hình cung cấp điện sau khi kết thúc các kỳ nghỉ Tết Dương lịch vào ngày 02/01/2024 và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 vào ngày 15/02/2024 để tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *